over ons

SolarCooker Sunicook uitverkocht!

Drie miljard mensen koken nog dagelijks op hout of houtskool. Dit heeft een zware impact op mens en milieu. Nochtans is er een alternatief: geïntegreerd koken. Dit betekent koken met zonne energie, gebruik van houtbesparende ovens en het gebruik van isolatiemanden. Hierdoor kan het energieverbruik drastisch verminderen en worden de milieugevolgen en de sociale impact veel kleiner.

Sol Suffit vzw werd in 2008 opgestart als een klimaatproject van Natuur.koepel vzw en werkt mee aan de promotie van deze ideeën. Extra aandacht gaat naar het concept van solar cooking: paraboolcookers zijn de meest performante solar cookers. Onze groep heeft verschillende eigen types ontwikkeld. Sinds 2014 werken we met een sterk vernieuwd type: de Sunicook.

Met de eigen verkoop van solarcookers wil Sol Suffit financies verzamelen om projecten rond geïntegreerd koken in het Zuiden te realiseren.
Sinds de start van Sol Suffit werden reeds in diverse Afrikaanse landen proefprojecten opgezet met de plaatselijke bevolking.

Het project Sol Suffit is ondertussen een zelfstandige vereniging die volledig werkt met vrijwilligers. Wil je meehelpen aan de uitbouw van onze VZW Sol Suffit? Neem dan contact met ons op via info@solsuffit.be

Meer info over de projecten kan je terugvinden op de website www.solsuffit.be